Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 453 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 310
31 marca 20101 337
30 czerwca 20101 345
30 września 20101 371
31 grudnia 20101 386
31 marca 20111 393
30 czerwca 20111 382
30 września 20111 399
31 grudnia 20111 382
31 marca 20121 387
30 czerwca 20121 403
30 września 20121 420
31 grudnia 20121 416
31 marca 20131 406
30 czerwca 20131 414
30 września 20131 432
31 grudnia 20131 434
31 marca 20141 453
30 czerwca 20141 453
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,5% ogółu), wielkopolskie (9,4% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie45831,5%
wielkopolskie1379,4%
małopolskie1379,4%
śląskie1369,4%
łódzkie1188,1%
pomorskie1137,8%
kujawsko-pomorskie845,8%
dolnośląskie745,1%
zachodniopomorskie443,0%
lubelskie312,1%
podkarpackie281,9%
podlaskie241,7%
świętokrzyskie231,6%
lubuskie191,3%
warmińsko-mazurskie141,0%
opolskie130,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (44,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (17,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza64744,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością45431,2%
spółki cywilne25117,3%
spółki jawne503,4%
spółki akcyjne201,4%
spółki komandytowe151,0%
spółdzielnie100,7%
spółki komandytowo-akcyjne40,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 16780,3%
własność prywatna krajowa pozostała1329,1%
własność zagraniczna815,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych322,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej161,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej141,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,5%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (82,1% podmiotów) i od 10 do 49 (12,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 19382,1%
od 10 do 49 zatrudnionych18512,7%
od 50 do 249 zatrudnionych553,8%
powyżej 250 zatrudnionych201,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (5,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.4)5 959 393 958,443 736 361 801,187 639 893 835,81635 449 973,9710,717,08,337,3
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42)4 314 282 732,842 945 889 332,455 002 554 802,08484 389 820,9811,216,49,731,7
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41)1 645 111 225,60790 472 468,732 637 339 033,73151 060 152,999,219,15,752,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 49 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to RECKITT BENCKISER PRODUCTION (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,5 mld zł), L'OREAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,0 mld zł) oraz KOSMEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (600,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
RECKITT BENCKISER PRODUCTION (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ692 636 900,41254 565 000,001 498 015 600,0089 012 600,0012,935,05,963,3
L'OREAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ268 219 746,54113 218 677,221 024 028 953,85109 405 392,3540,896,610,757,8
KOSMEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ460 178 492,41291 352 545,95600 513 840,217 218 851,591,62,51,236,7
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 169 467 723,131 029 568 259,36409 818 028,8250 649 487,194,34,912,412,0
ORIFLAME PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ202 097 500,00164 483 200,28385 960 400,0039 524 100,0019,624,010,218,6
BEIERSDORF MANUFACTURING POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ177 536 000,2984 195 000,00352 158 000,0026 322 000,0014,831,37,552,6
COLEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ166 519 283,1882 383 454,81302 302 244,536 985 662,514,28,52,350,5
Grupa Kapitałowa GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA262 208 000,00125 908 000,00264 833 000,0010 646 000,174,18,54,052,0
GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA267 206 863,93134 947 562,41248 660 320,5811 436 813,054,38,54,649,5
COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ477 324 000,00454 930 000,25193 231 000,0080 014 000,0016,817,641,44,7
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ131 392 275,21114 478 610,19167 792 519,5127 557 400,8421,024,116,412,9
Grupa Kapitałowa GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA116 906 833,7612 854 449,23167 750 541,385 597 678,074,843,63,389,0
INTERSILESIA MCBRIDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)91 977 200,0035 991 400,00147 733 400,003 708 500,234,010,32,560,9
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA153 246 291,0191 591 780,85146 570 731,688 560 716,595,69,45,840,2
IMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 204 288,817 268 159,29129 781 589,622 938 501,794,840,42,388,1
CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA108 802 604,2333 305 596,71111 572 864,70-225 482,76-0,2-0,7-0,269,4
LABORATORIUM KOSMETYCZNE "JOANNA" B.GÓRKA, R.KORCZAK SPÓŁKA JAWNA33 252 263,9620 320 170,85109 208 630,5618 958 041,2357,093,317,438,9
Grupa Kapitałowa INGLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74 127 825,8059 621 198,60108 690 866,445 967 465,748,110,05,519,6
DRAMERS SPÓŁKA AKCYJNA131 817 357,1441 043 697,32106 176 307,571 170 242,070,92,91,168,9
NICOLS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 810 624,9685 946 414,9498 112 645,503 903 763,743,94,54,014,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.