Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję papieru i tektury przeznaczonych do dalszej obróbki przemysłowej, tzn.:
  • pokrywanie, powlekanie i impregnację papieru i tektury,
  • produkcję krepiny i papieru marszczonego,
  • produkcję laminatów i folii, jeżeli łączone są z papierem lub tekturą,
 • produkcję papieru czerpanego,
 • produkcję papieru gazetowego, drukarskiego i papieru do pisania,
 • produkcję waty celulozowej oraz zwojów z włókien celulozowych,
 • produkcję kalki maszynowej lub ołówkowej oraz szablonów z papieru, w zwojach lub dużych arkuszach.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji papieru falistego i tektury falistej, sklasyfikowanej w 17.21.Z,
 • produkcji wyrobów z papieru, tektury lub masy celulozowej, sklasyfikowanej w 17.22.Z, 17.23.Z, 17.24.Z, 17.29.Z,
 • produkcji papieru ściernego, sklasyfikowanej w 23.91.Z,
 • produkcji powlekanego lub impregnowanego papieru, jeżeli pokrycie lub impregnat są głównymi składnikami, sklasyfikowanej w podklasie związanej z produkcją pokrycia lub impregnatu.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 228 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009184
31 marca 2010193
30 czerwca 2010203
30 września 2010209
31 grudnia 2010219
31 marca 2011220
30 czerwca 2011223
30 września 2011231
31 grudnia 2011234
31 marca 2012242
30 czerwca 2012238
30 września 2012235
31 grudnia 2012232
31 marca 2013236
30 czerwca 2013233
30 września 2013233
31 grudnia 2013238
31 marca 2014231
30 czerwca 2014228
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (14,5% ogółu) oraz wielkopolskie (13,6% ogółu).

mazowieckie4218,4%
śląskie3314,5%
wielkopolskie3113,6%
łódzkie2310,1%
kujawsko-pomorskie198,3%
dolnośląskie146,1%
zachodniopomorskie114,8%
małopolskie114,8%
pomorskie93,9%
warmińsko-mazurskie73,1%
opolskie73,1%
podkarpackie73,1%
świętokrzyskie52,2%
lubelskie41,8%
lubuskie31,3%
podlaskie20,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (43,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,7% podmiotów) oraz spółki akcyjne (5,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9843,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8637,7%
spółki akcyjne135,7%
spółki jawne135,7%
spółki cywilne125,3%
spółki komandytowe41,8%
spółki komandytowo-akcyjne20,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (75,9% podmiotów), własność zagraniczna (8,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych17375,9%
własność zagraniczna208,8%
własność prywatna krajowa pozostała167,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej62,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej41,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych41,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej31,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (77,2% podmiotów) i od 10 do 49 (11,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych17677,2%
od 10 do 49 zatrudnionych2611,4%
od 50 do 249 zatrudnionych177,5%
powyżej 250 zatrudnionych93,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja papieru i tektury (PKD 17.12.Z)7 820 647 571,214 482 865 227,258 065 481 277,39566 006 074,437,212,67,042,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 21 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA (2,3 mld zł), Grupa Kapitałowa MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA (2,3 mld zł) oraz UPM RAFLATAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA2 345 765 108,851 432 553 653,252 264 653 301,29250 172 439,3510,717,511,138,9
Grupa Kapitałowa MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA2 319 698 111,951 433 769 789,432 263 673 509,51249 316 589,9110,817,411,038,2
UPM RAFLATAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ702 077 060,83378 951 680,671 063 310 980,7364 691 451,039,217,16,146,0
Grupa Kapitałowa STORA ENSO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA1 110 321 803,74960 503 849,22853 392 381,1946 431 553,334,24,85,413,5
STORA ENSO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA1 101 677 507,21954 472 761,34838 223 893,5841 503 262,393,84,45,013,4
ARCTIC PAPER KOSTRZYN SPÓŁKA AKCYJNA704 600 000,17371 239 000,00816 994 000,0029 592 000,004,28,03,647,3
ICT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ843 573 089,12402 708 614,33782 618 676,7599 617 625,2811,824,712,752,3
FABRYKA PAPIERU "MALTA-DECOR" SPÓŁKA AKCYJNA (*)825 356 176,02371 980 838,14620 429 615,2932 396 261,683,98,75,254,9
SCHATTDECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ217 619 928,83200 712 325,37386 844 790,0136 898 341,9117,018,49,57,8
WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ263 858 053,41159 014 946,64304 530 368,8724 005 172,769,115,17,939,7
WALKI EKOPAK SPÓŁKA AKCYJNA63 072 519,65808 006,02130 373 198,43-7 192 606,56-11,4-890,2-5,598,7
MONDI WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 855 507,0029 373 225,00121 409 152,00-6 200 917,74-5,1-21,1-5,175,9
GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 202 810,2727 520 470,38117 437 317,18283 583,370,31,00,266,5
Grupa Kapitałowa GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 507 946,1921 236 221,73113 061 736,77-917 470,46-1,2-4,3-0,873,0
TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA104 698 705,7143 912 590,13112 576 133,6034 284,710,00,10,058,1
DS SMITH ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 941 310,004 304 610,18100 521 830,00-11 388 540,00-11,4-264,6-11,395,7
PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 600 914,8012 040 445,7093 001 400,723 188 878,014,226,53,484,1
FABRYKA PAPIERU MYSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 545 645,6512 482 723,6170 308 691,38260 113,470,32,10,485,6
CONVERT PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA48 241 284,9213 519 456,0870 279 014,124 012 580,528,329,75,772,0
MWV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 169 612,5320 019 196,0247 300 218,554 337 548,8713,121,79,239,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.