Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję drewnianych bloków parkietowych, klepek itp. połączonych w formę płyt.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji drewnianych elementów podłogowych niepołączonych, sklasyfikowanej w 16.10.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 610 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009456
31 marca 2010555
30 czerwca 2010573
30 września 2010606
31 grudnia 2010618
31 marca 2011635
30 czerwca 2011643
30 września 2011645
31 grudnia 2011653
31 marca 2012641
30 czerwca 2012640
30 września 2012634
31 grudnia 2012618
31 marca 2013611
30 czerwca 2013605
30 września 2013607
31 grudnia 2013607
31 marca 2014601
30 czerwca 2014610
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (15,4% ogółu), wielkopolskie (12,6% ogółu) oraz podkarpackie (11,1% ogółu).

małopolskie9415,4%
wielkopolskie7712,6%
podkarpackie6811,1%
dolnośląskie559,0%
mazowieckie559,0%
śląskie548,9%
pomorskie386,2%
podlaskie345,6%
lubelskie325,2%
łódzkie213,4%
świętokrzyskie193,1%
kujawsko-pomorskie183,0%
opolskie132,1%
warmińsko-mazurskie122,0%
lubuskie111,8%
zachodniopomorskie91,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (87,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza53387,4%
spółki cywilne365,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością335,4%
spółki jawne71,1%
spółki akcyjne10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,9% podmiotów), własność zagraniczna (0,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych59797,9%
własność zagraniczna50,8%
własność prywatna krajowa pozostała30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,8% podmiotów) i od 10 do 49 (6,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych56091,8%
od 10 do 49 zatrudnionych396,4%
od 50 do 249 zatrudnionych91,5%
powyżej 250 zatrudnionych20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z)664 900 804,59435 526 130,71447 715 689,42-13 285 002,61-2,0-3,1-3,034,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to BARLINEK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (317,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
BARLINEK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ575 127 000,27368 727 000,00317 813 000,00-11 823 000,00-2,1-3,2-3,735,9
KRONOFLOORING MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)89 773 805,1966 799 130,71129 902 689,42-1 462 002,61-1,6-2,2-1,125,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.