Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję wyrobów pończoszniczych, włączając skarpety, rajstopy.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 853 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 153
31 marca 20101 143
30 czerwca 20101 138
30 września 20101 124
31 grudnia 20101 113
31 marca 20111 082
30 czerwca 20111 032
30 września 20111 012
31 grudnia 2011985
31 marca 2012965
30 czerwca 2012953
30 września 2012942
31 grudnia 2012934
31 marca 2013908
30 czerwca 2013887
30 września 2013884
31 grudnia 2013884
31 marca 2014869
30 czerwca 2014853
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa łódzkie (68,7% ogółu), mazowieckie (5,4% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (4,1% ogółu).

łódzkie58668,7%
mazowieckie465,4%
kujawsko-pomorskie354,1%
świętokrzyskie242,8%
lubelskie232,7%
dolnośląskie222,6%
wielkopolskie222,6%
małopolskie222,6%
śląskie212,5%
lubuskie141,6%
opolskie101,2%
podkarpackie101,2%
zachodniopomorskie80,9%
podlaskie50,6%
pomorskie40,5%
warmińsko-mazurskie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,6% podmiotów), spółki cywilne (16,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza63674,6%
spółki cywilne13816,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością536,2%
spółki jawne182,1%
spółki akcyjne50,6%
spółki komandytowe30,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych80494,3%
własność prywatna krajowa pozostała283,3%
własność zagraniczna70,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (89,0% podmiotów) i od 10 do 49 (9,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych75989,0%
od 10 do 49 zatrudnionych809,4%
od 50 do 249 zatrudnionych111,3%
powyżej 250 zatrudnionych30,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z)363 690 606,21156 541 787,07406 034 603,1622 229 541,506,114,25,557,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (333,7 mln zł) oraz FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (271,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ268 569 186,80111 991 736,26333 650 800,3019 869 300,587,417,76,058,3
FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ219 093 976,8696 764 578,95271 329 818,5216 521 697,047,517,16,155,8
WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ83 477 337,5240 008 644,4388 277 030,973 307 461,234,08,33,852,1
ZENIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 246 276,769 220 732,1232 641 748,001 839 750,664,220,05,679,2
REWON SPÓŁKA AKCYJNA16 873 015,9310 547 831,8713 786 005,67560 633,003,35,34,137,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.