Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję odzieży roboczej.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji wyposażenia roboczego ze skóry, sklasyfikowanej w 14.11.Z,
  • produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 15.20.Z,
  • produkcji odzieży ognioodpornej i ochronnej, sklasyfikowanej w 32.99.Z,
  • naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 569 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 567
31 marca 20101 629
30 czerwca 20101 667
30 września 20101 679
31 grudnia 20101 688
31 marca 20111 682
30 czerwca 20111 667
30 września 20111 659
31 grudnia 20111 645
31 marca 20121 625
30 czerwca 20121 617
30 września 20121 612
31 grudnia 20121 603
31 marca 20131 591
30 czerwca 20131 577
30 września 20131 572
31 grudnia 20131 567
31 marca 20141 571
30 czerwca 20141 569
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,6% ogółu), wielkopolskie (14,5% ogółu) oraz łódzkie (10,3% ogółu).

mazowieckie26016,6%
wielkopolskie22714,5%
łódzkie16210,3%
śląskie16010,2%
małopolskie1388,8%
kujawsko-pomorskie1026,5%
pomorskie764,8%
dolnośląskie724,6%
świętokrzyskie664,2%
podkarpackie593,8%
zachodniopomorskie553,5%
lubelskie483,1%
lubuskie483,1%
podlaskie362,3%
warmińsko-mazurskie352,2%
opolskie251,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,5% podmiotów), spółki cywilne (9,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 23278,5%
spółki cywilne1479,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1338,5%
spółki jawne231,5%
spółdzielnie221,4%
spółki akcyjne50,3%
spółki komandytowe30,2%
przedsiębiorstwa państwowe20,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 44992,4%
własność prywatna krajowa pozostała644,1%
własność zagraniczna332,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,4% podmiotów) i od 10 do 49 (11,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 32484,4%
od 10 do 49 zatrudnionych17611,2%
od 50 do 249 zatrudnionych644,1%
powyżej 250 zatrudnionych50,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z)105 327 474,6561 394 587,96125 592 321,28414 665,600,40,70,341,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ARLEN SPÓŁKA AKCYJNA (39,8 mln zł), PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "KEGEL-BŁAŻUSIAK" (37,9 mln zł) oraz ARLEN SPÓŁKA AKCYJNA (36,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ARLEN SPÓŁKA AKCYJNA34 423 625,4110 664 962,2339 770 145,79-4 560 135,75-13,3-42,8-11,569,0
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "KEGEL-BŁAŻUSIAK"30 252 601,8823 920 689,2437 871 402,482 404 403,008,010,16,420,9
ARLEN SPÓŁKA AKCYJNA37 543 639,5718 476 128,6636 943 722,49-3 346 735,63-8,9-18,1-9,150,8
TEAMDRESS DRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 131 811,783 485 473,5821 082 658,82113 913,291,13,30,565,6
WEGA SPÓŁKA AKCYJNA10 526 851,123 799 532,8815 209 112,42777 454,897,420,55,163,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POSTĘP" SPÓŁKA AKCYJNA16 872 570,3011 712 763,9714 485 426,49465 630,052,84,03,230,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.