Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metek, emblematów, naszywek itp.,
 • produkcję ozdób: wstążek, tasiemek, pomponów itp.,
 • produkcję filcu,
 • produkcję tiulów i innych wyrobów ażurowych wykończonych koronką lub innymi motywami ozdobnymi haftowanymi lub wyszywanymi,
 • produkcję pozostałych wyrobów tekstylnych oraz wyrobów impregnowanych i powlekanych: kalki technicznej, płótna zagruntowanego malarskiego, płótna klejonego i podobnych usztywnionych wyrobów tekstylnych, materiałów tekstylnych powlekanych gumą lub substancjami zawierającymi skrobię,
 • produkcję różnych wyrobów tekstylnych: knotów, siatek żarowych do lamp gazowych i rurowych siatek do palników gazowych,
 • produkcję taśmy tekstylnej samoprzylepnej,
 • produkcję tekstylnych sznurowadeł do butów,
 • produkcję puszków do pudru.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji filcowych pokryć podłogowych wykonywanych na krosnach igłowych, sklasyfikowanej w 13.93.Z,
 • produkcji waty z materiałów tekstylnych i wyrobów z niej, podpasek higienicznych, tamponów itp., sklasyfikowanej w 17.22.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 941 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009775
31 marca 2010812
30 czerwca 2010843
30 września 2010875
31 grudnia 2010895
31 marca 2011896
30 czerwca 2011885
30 września 2011888
31 grudnia 2011881
31 marca 2012879
30 czerwca 2012898
30 września 2012902
31 grudnia 2012900
31 marca 2013896
30 czerwca 2013902
30 września 2013916
31 grudnia 2013920
31 marca 2014926
30 czerwca 2014941
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa łódzkie (21,5% ogółu), śląskie (14,6% ogółu) oraz mazowieckie (14,0% ogółu).

łódzkie20221,5%
śląskie13714,6%
mazowieckie13214,0%
wielkopolskie9910,5%
małopolskie788,3%
dolnośląskie485,1%
pomorskie353,7%
kujawsko-pomorskie333,5%
podkarpackie323,4%
lubelskie283,0%
lubuskie262,8%
zachodniopomorskie252,7%
warmińsko-mazurskie212,2%
świętokrzyskie181,9%
opolskie151,6%
podlaskie121,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza72977,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9610,2%
spółki cywilne909,6%
spółki jawne80,9%
spółki komandytowe60,6%
spółki akcyjne50,5%
spółki komandytowo-akcyjne30,3%
spółdzielnie20,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
fundacje10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,0% podmiotów), własność zagraniczna (3,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych86692,0%
własność zagraniczna313,3%
własność prywatna krajowa pozostała262,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,5% podmiotów) i od 10 do 49 (7,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych85290,5%
od 10 do 49 zatrudnionych697,3%
od 50 do 249 zatrudnionych161,7%
powyżej 250 zatrudnionych40,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z)363 322 932,33187 543 607,24610 665 685,8119 535 936,455,410,43,248,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (445,3 mln zł), ANEKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (47,1 mln zł) oraz YKK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (40,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ190 882 975,7785 836 490,32445 258 624,3712 285 077,526,414,32,855,0
ANEKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA35 996 770,9611 155 173,4847 114 283,227 110 753,2619,863,715,169,0
YKK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 276 000,2535 168 000,0040 631 000,001 536 000,002,84,43,836,4
ENKEV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA20 110 895,9014 372 035,8135 397 252,48547 298,242,73,81,628,5
DANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 686 443,0624 826 794,0624 751 125,63-900 929,52-2,5-3,6-3,632,3
FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA9 283 775,803 724 446,6312 153 200,02-1 061 296,20-11,4-28,5-8,759,9
HAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA15 086 071,6312 460 667,895 360 200,0919 033,900,10,20,417,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.