Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to IMPERIAL TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (5,6 mld zł), IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING SPÓŁKA AKCYJNA (3,0 mld zł) oraz JTI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,4 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
IMPERIAL TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)1 086 929 600,00431 665 800,005 600 015 600,2392 895 300,008,621,51,760,3
IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING SPÓŁKA AKCYJNA (*)551 015 557,03319 129 529,122 991 481 867,36114 849 446,3420,836,03,842,1
JTI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ947 472 733,64605 778 847,622 388 301 637,74-125 369 589,70-13,2-20,7-5,336,1
BRITISH AMERICAN TOBACCO GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA352 846 662,03245 582 702,931 547 806 935,51-11 663 941,21-3,3-4,8-0,830,4
BRITISH-AMERICAN TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA791 922 000,30208 972 000,001 004 983 000,0015 971 000,002,07,61,673,6
PHILIP MORRIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA959 984 000,00628 582 000,31445 319 000,0073 903 000,007,711,816,634,5
ORION JERZY CZERNEK42 751 111,8513 544 586,12256 638 717,55-2 245 550,97-5,3-16,6-0,968,3
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SPÓŁKA AKCYJNA97 760 886,4521 902 038,75165 876 265,333 247 984,773,314,82,077,6
UNIVERSAL LEAF TOBACCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)57 743 000,0014 842 000,00128 439 000,277 515 000,0013,050,65,974,3
PHILIP MORRIS POLSKA TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 784 000,0048 438 000,00127 243 000,196 241 000,007,612,94,940,8
ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SPÓŁKA AKCYJNA37 114 524,2911 571 832,5395 436 038,66-673 749,18-1,8-5,8-0,768,8
FTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ72 288 231,4320 978 631,2272 650 185,898 159 566,4211,338,911,271,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.