Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko pasteryzowane lub poddane działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)) oraz mleka homogenizowanego,
 • produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka,
 • produkcję śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę pasteryzowaną lub poddaną działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)), homogenizowanej,
 • produkcję mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego,
 • produkcję mleka lub śmietany w postaci stałej,
 • produkcję masła,
 • produkcję jogurtu i kefiru,
 • produkcję serów i twarogów,
 • produkcję serwatki,
 • produkcję kazeiny i laktozy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji surowego mleka krowiego i bawolego, sklasyfikowanej w 01.41.Z,
 • produkcji surowego mleka owiec i kóz, sklasyfikowanej w 01.45.Z, ,
 • produkcji substytutów mleka i sera nie opartych na mleku, sklasyfikowanej w 10.89.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 457 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009416
31 marca 2010423
30 czerwca 2010425
30 września 2010426
31 grudnia 2010430
31 marca 2011431
30 czerwca 2011433
30 września 2011438
31 grudnia 2011436
31 marca 2012435
30 czerwca 2012440
30 września 2012438
31 grudnia 2012446
31 marca 2013447
30 czerwca 2013459
30 września 2013459
31 grudnia 2013467
31 marca 2014455
30 czerwca 2014457
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,1% ogółu), małopolskie (12,9% ogółu) oraz wielkopolskie (12,5% ogółu).

mazowieckie10122,1%
małopolskie5912,9%
wielkopolskie5712,5%
łódzkie347,4%
kujawsko-pomorskie316,8%
śląskie245,3%
lubelskie235,0%
dolnośląskie224,8%
podlaskie183,9%
podkarpackie163,5%
warmińsko-mazurskie163,5%
pomorskie143,1%
opolskie132,8%
zachodniopomorskie122,6%
świętokrzyskie92,0%
lubuskie81,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,4% podmiotów), spółdzielnie (28,9% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (23,4% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16235,4%
spółdzielnie13228,9%
indywidualna działalność gospodarcza10723,4%
spółki cywilne306,6%
spółki jawne173,7%
spółki akcyjne71,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,2%
spółki komandytowe10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (44,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (40,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych20444,6%
własność prywatna krajowa pozostała18740,9%
własność zagraniczna306,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej112,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych112,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej81,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej51,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (49,5% podmiotów) i od 50 do 249 (24,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych22649,5%
od 50 do 249 zatrudnionych11024,1%
od 10 do 49 zatrudnionych8819,3%
powyżej 250 zatrudnionych337,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z)6 218 258 492,622 717 620 785,468 506 343 041,14324 029 471,215,211,93,856,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 43 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DANONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,7 mld zł), ZOTT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (869,0 mln zł) oraz BEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (707,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DANONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 274 663 882,291 450 847 724,521 724 654 968,76177 482 885,645,412,210,355,7
ZOTT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ289 382 167,16221 163 774,59869 015 280,9329 049 811,6210,013,13,323,6
BEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 467 529,87147 570 347,35707 239 972,9411 772 691,906,68,01,717,3
HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ325 052 428,0019 885 800,39640 680 212,0038 134 083,0011,7191,86,093,9
Grupa Kapitałowa POLINDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ358 302 318,5870 877 256,46559 148 606,231 008 176,680,31,40,280,2
Grupa Kapitałowa POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ299 863 500,0089 163 700,34537 903 600,007 876 300,002,68,81,570,3
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ234 492 000,2464 009 000,00457 029 000,0017 095 000,007,326,73,772,7
Grupa Kapitałowa POLMLEK OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 895 182,414 373 134,26425 927 970,092 156 718,781,549,30,597,0
POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ207 149 184,2891 357 555,67378 587 747,8310 070 201,074,911,02,755,9
POLMLEK OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ111 761 318,2211 448 817,96333 379 100,32139 988,050,11,20,089,8
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LAKTOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ173 770 097,4335 413 096,35300 004 886,93105 713,490,10,30,079,6
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "JAGR" JAN GRABIŃSKI75 238 324,6049 960 887,87274 538 377,38218 419,790,30,40,133,6
PROSZKOWNIA MLEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ108 067 000,0046 107 000,00252 956 000,002 443 000,132,35,31,057,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LAKTOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 539 720,5331 392 925,27221 648 968,8498 241,470,10,30,078,4
POLSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 425 202,4387 738 149,78209 824 814,0811 061 637,478,712,65,331,2
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "MASMAL" PIOTR JASTRZĘBSKI74 473 800,1514 622 940,11187 992 241,004 463 122,616,030,52,480,4
POLINDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 353 373,7256 480 948,48185 463 627,00642 394,970,51,10,452,3
SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA73 462 261,9031 741 683,03182 884 068,999 262 467,4512,629,25,156,8
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLEKA "MLECZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WOLSZTYNIE48 092 865,4623 846 370,12176 405 372,952 933 061,886,112,31,750,4
POLMLEK RACIĄŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 640 616,1616 603 150,43158 787 153,222 910 713,824,417,51,874,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.