Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków:
  • produkcję gotowych mrożonych ziemniaków,
  • produkcję ziemniaków purée w proszku,
  • produkcję zakąsek ziemniaczanych,
  • produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów),
  • produkcję mąki i mączki ziemniaczanej,
 • przemysłowe obieranie ziemniaków.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 114 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200996
31 marca 2010100
30 czerwca 2010104
30 września 2010110
31 grudnia 2010112
31 marca 2011114
30 czerwca 2011120
30 września 2011116
31 grudnia 2011117
31 marca 2012118
30 czerwca 2012121
30 września 2012119
31 grudnia 2012116
31 marca 2013118
30 czerwca 2013117
30 września 2013114
31 grudnia 2013110
31 marca 2014111
30 czerwca 2014114
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,1% ogółu), pomorskie (13,2% ogółu) oraz łódzkie (11,4% ogółu).

mazowieckie2421,1%
pomorskie1513,2%
łódzkie1311,4%
małopolskie119,6%
dolnośląskie87,0%
zachodniopomorskie76,1%
wielkopolskie65,3%
lubuskie65,3%
warmińsko-mazurskie54,4%
opolskie54,4%
kujawsko-pomorskie32,6%
śląskie32,6%
podkarpackie32,6%
świętokrzyskie21,8%
podlaskie21,8%
lubelskie10,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (49,1% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5649,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3631,6%
spółki cywilne1614,0%
spółki akcyjne32,6%
spółki komandytowo-akcyjne32,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (76,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (11,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8776,3%
własność prywatna krajowa pozostała1311,4%
własność zagraniczna76,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej21,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych21,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (79,8% podmiotów) i od 10 do 49 (11,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9179,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1311,4%
od 50 do 249 zatrudnionych97,9%
powyżej 250 zatrudnionych10,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (PKD 10.31.Z)583 756 806,54341 388 286,72643 950 159,1126 815 857,044,67,94,241,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MCCAIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (209,4 mln zł), FARM FRITES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (190,0 mln zł) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO "FRITAR" SPÓŁKA AKCYJNA (83,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MCCAIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)205 445 532,77177 694 822,04209 360 633,986 694 716,143,33,83,213,5
FARM FRITES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA160 313 000,0082 430 000,17189 977 000,008 321 000,005,210,14,448,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO "FRITAR" SPÓŁKA AKCYJNA (*)89 158 208,8830 168 451,4383 333 340,132 767 654,513,19,23,366,2
INTERSNACK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 522 518,2811 877 218,4064 235 851,153 318 214,338,627,95,269,2
SOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDTYOWO-AKCYJNA25 764 389,269 784 595,4729 496 665,981 281 371,735,013,14,362,0
JAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 983 112,8016 123 009,3626 033 979,182 836 197,439,517,610,946,2
JEDNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 996 521,539 291 605,0021 853 429,141 995 425,719,121,59,157,8
ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO "LUBLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 573 524,354 018 585,0219 659 260,61-398 721,96-3,2-9,9-2,068,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.