Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt, owiec, królików itp.,
  • produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,
  • produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach,
  • ubój i przetwarzanie wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,
  • produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych,
  • wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego,
  • przetwarzanie odpadów zwierzęcych,
  • produkcję wełny surowej poubojowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wytapiania jadalnych tłuszczów z drobiu, sklasyfikowanego w 10.12.Z,
  • pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 274 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 429
31 marca 20103 413
30 czerwca 20103 404
30 września 20103 438
31 grudnia 20103 464
31 marca 20113 477
30 czerwca 20113 364
30 września 20113 348
31 grudnia 20113 326
31 marca 20123 298
30 czerwca 20123 317
30 września 20123 300
31 grudnia 20123 303
31 marca 20133 274
30 czerwca 20133 299
30 września 20133 298
31 grudnia 20133 289
31 marca 20143 299
30 czerwca 20143 274
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (19,6% ogółu), mazowieckie (11,5% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

wielkopolskie64119,6%
mazowieckie37611,5%
małopolskie33810,3%
łódzkie32710,0%
śląskie3209,8%
kujawsko-pomorskie1956,0%
podkarpackie1584,8%
dolnośląskie1273,9%
pomorskie1273,9%
opolskie1123,4%
podlaskie993,0%
warmińsko-mazurskie983,0%
zachodniopomorskie973,0%
lubelskie922,8%
świętokrzyskie912,8%
lubuskie762,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (60,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 97060,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością57517,6%
spółki cywilne42913,1%
spółki jawne2437,4%
spółki komandytowe240,7%
spółki akcyjne160,5%
spółki komandytowo-akcyjne90,3%
spółdzielnie80,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 91288,9%
własność prywatna krajowa pozostała1855,7%
własność zagraniczna822,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych371,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej240,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej120,4%
własność państwowych osób prawnych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (76,0% podmiotów) i od 10 do 49 (18,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 48776,0%
od 10 do 49 zatrudnionych59618,2%
od 50 do 249 zatrudnionych1624,9%
powyżej 250 zatrudnionych290,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (PKD 10.11.Z)4 646 561 110,142 298 375 567,4011 278 496 675,25276 205 339,195,912,02,550,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 80 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA (2,2 mld zł), SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA (2,2 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA (761,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA901 044 000,00514 807 000,002 231 926 000,0094 986 000,3610,518,54,342,9
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA1 040 567 376,01665 678 593,732 200 110 086,2597 694 613,169,414,74,436,0
Grupa Kapitałowa POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA784 358 000,00309 459 000,30761 828 000,0032 127 000,004,110,44,260,6
ZAKŁADY MIĘSNE "ŁMEAT-ŁUKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA182 789 753,70103 574 538,17601 241 605,5712 331 942,046,811,92,143,3
POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA508 622 000,00276 773 000,00589 845 000,399 660 000,001,93,51,645,6
Grupa Kapitałowa BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRUNO TASSI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA114 018 625,8651 149 030,13526 683 683,065 529 712,434,910,81,155,1
HILTON FOODS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 316 109,8029 238 055,94414 033 957,889 041 683,919,330,92,270,0
BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRUNO TASSI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA101 918 640,8954 380 052,29372 545 896,018 760 734,678,616,12,446,6
ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "HENRYK KANIA" SPÓŁKA AKCYJNA220 441 757,7276 866 875,23349 808 340,732 783 413,411,33,60,865,1
ANDRZEJ SKIBA ZAKŁADY MIĘSNE "SKIBA"137 047 867,8789 597 980,07346 319 753,0716 489 152,4912,018,44,834,6
Grupa Kapitałowa PMB SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ127 914 821,58-25 909 981,41333 282 813,15-32 767 506,23-25,6126,5-9,8100,0
PMB SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ113 057 243,40-13 189 503,96298 348 564,21-35 981 418,60-31,8272,8-12,1100,0
FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 578 714,6719 857 486,73270 083 878,082 663 188,833,313,41,075,4
ZAKŁAD MIĘSNY "WIERZEJKI" J.M.ZDANOWSCY SPÓŁKA JAWNA74 460 939,3913 349 001,92255 994 448,65601 503,350,84,50,282,1
PRIME FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74 188 370,14-4 826 807,79254 237 585,17-8 636 963,68-11,6178,9-3,4100,0
ZAKŁADY MIĘSNE "H.A.M." CICHOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA79 611 137,9066 646 330,99230 324 271,4532 243 022,4140,548,414,016,3
FIRMA "KABANOS" KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJS-KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA52 223 882,8632 603 242,35229 675 563,861 316 983,182,54,00,637,6
OSI FOOD SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 343 768,699 261 536,23215 033 449,865 933 901,3616,864,12,873,8
ZAKŁADY MIĘSNE UNIMIĘS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 634 802,6219 820 101,50213 586 504,892 473 586,172,812,51,277,4
BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRUNO TASSI PÓŁNOC SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA35 835 438,338 468 582,63213 333 014,821 570 992,124,418,60,776,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.