Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz dolnośląskie (9,6% ogółu).

mazowieckie53017,1%
wielkopolskie32110,4%
dolnośląskie2989,6%
łódzkie2558,2%
śląskie2297,4%
lubelskie1966,3%
małopolskie1866,0%
podkarpackie1835,9%
kujawsko-pomorskie1755,6%
pomorskie1705,5%
warmińsko-mazurskie1203,9%
świętokrzyskie1173,8%
podlaskie1163,7%
zachodniopomorskie872,8%
lubuskie702,3%
opolskie481,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
dolnośląskie
łódzkie
śląskie
lubelskie
małopolskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
podlaskie
zachodniopomorskie
lubuskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa dolnośląskie (27,5% ogółu), małopolskie (11,3% ogółu) oraz śląskie (11,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 80 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

dolnośląskie2227,5%
małopolskie911,3%
śląskie911,3%
mazowieckie810,0%
świętokrzyskie810,0%
opolskie56,3%
łódzkie45,0%
podlaskie45,0%
wielkopolskie33,8%
podkarpackie33,8%
kujawsko-pomorskie22,5%
zachodniopomorskie11,3%
warmińsko-mazurskie11,3%
pomorskie11,3%
lubuskie00,0%
lubelskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.