Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (69,3% ogółu), małopolskie (8,7% ogółu) oraz pomorskie (4,7% ogółu).

mazowieckie8869,3%
małopolskie118,7%
pomorskie64,7%
śląskie64,7%
dolnośląskie43,1%
wielkopolskie43,1%
zachodniopomorskie32,4%
lubuskie21,6%
świętokrzyskie10,8%
podkarpackie10,8%
lubelskie10,8%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
łódzkie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
małopolskie
pomorskie
śląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
lubuskie
lubelskie
świętokrzyskie
podkarpackie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (50,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 4 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie250,0%
pomorskie250,0%
śląskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.