Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (50,0% podmiotów), własność zagraniczna (12,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (11,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5850,0%
własność zagraniczna1512,9%
własność prywatna krajowa pozostała1311,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych76,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej65,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej54,3%
własność skarbu państwa43,4%
własność państwowych osób prawnych32,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej32,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,9%
pozostałe10,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność skarbu państwa
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność skarbu państwa (31,3% największych podmiotów), własność zagraniczna (12,5% największych podmiotów) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (12,5% największych podmiotów).

własność skarbu państwa531,3%
własność zagraniczna212,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej212,5%
własność krajowych osób fizycznych212,5%
własność prywatna krajowa pozostała16,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa16,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej16,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych16,3%
własność państwowych osób prawnych16,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa (41,5% sumy kapitałów własnych), własność skarbu państwa (34,6% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (16,1% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa5 052 948 980,97 zł41,5%
własność skarbu państwa4 217 801 902,24 zł34,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 957 879 000,00 zł16,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej661 868 403,88 zł5,4%
własność zagraniczna104 995 645,45 zł0,9%
własność państwowych osób prawnych86 845 190,95 zł0,7%
własność krajowych osób fizycznych61 134 482,45 zł0,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych19 485 393,32 zł0,2%
własność prywatna krajowa pozostała12 259 454,15 zł0,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.