Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (35,2% ogółu), zachodniopomorskie (32,7% ogółu) oraz warmińsko-mazurskie (6,6% ogółu).

pomorskie67035,2%
zachodniopomorskie62132,7%
warmińsko-mazurskie1256,6%
śląskie693,6%
mazowieckie643,4%
wielkopolskie613,2%
małopolskie482,5%
łódzkie472,5%
dolnośląskie341,8%
kujawsko-pomorskie321,7%
lubelskie311,6%
podkarpackie231,2%
lubuskie221,2%
opolskie201,1%
podlaskie191,0%
świętokrzyskie150,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

pomorskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
śląskie
mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie
łódzkie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
lubuskie
opolskie
podlaskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo pomorskie (50,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 4 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

pomorskie250,0%
małopolskie125,0%
mazowieckie125,0%
śląskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.