Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,6% podmiotów), spółki cywilne (15,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 38072,6%
spółki cywilne29915,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1889,9%
spółki jawne140,7%
spółdzielnie80,4%
spółki akcyjne50,3%
stowarzyszenia30,2%
państwowe jednostki organizacyjne20,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,1%
spółki komandytowe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółdzielnie
spółki akcyjne
stowarzyszenia
państwowe jednostki organizacyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki komandytowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie prawnej.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (100,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.