Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa podkarpackie (9,7% ogółu), zachodniopomorskie (9,7% ogółu) oraz dolnośląskie (9,1% ogółu).

podkarpackie1 6929,7%
zachodniopomorskie1 6789,7%
dolnośląskie1 5759,1%
warmińsko-mazurskie1 3577,8%
pomorskie1 3197,6%
wielkopolskie1 2687,3%
śląskie1 1646,7%
lubuskie1 1106,4%
mazowieckie9845,7%
lubelskie9255,3%
podlaskie8544,9%
małopolskie8374,8%
opolskie7584,4%
kujawsko-pomorskie7414,3%
świętokrzyskie6073,5%
łódzkie5193,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

podkarpackie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
pomorskie
wielkopolskie
śląskie
lubuskie
mazowieckie
lubelskie
podlaskie
małopolskie
opolskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
łódzkie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (75,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 4 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie375,0%
wielkopolskie125,0%
pomorskie00,0%
śląskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
podlaskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.