Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (18,9% ogółu), mazowieckie (15,3% ogółu) oraz małopolskie (6,8% ogółu).

wielkopolskie12 08918,9%
mazowieckie9 78115,3%
małopolskie4 3806,8%
kujawsko-pomorskie3 9836,2%
dolnośląskie3 8105,9%
łódzkie3 7105,8%
śląskie3 6225,7%
warmińsko-mazurskie3 5885,6%
zachodniopomorskie3 3975,3%
lubelskie3 0154,7%
pomorskie2 7774,3%
podlaskie2 6644,2%
opolskie2 5784,0%
lubuskie2 1973,4%
podkarpackie1 3922,2%
świętokrzyskie1 0741,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

wielkopolskie
mazowieckie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
łódzkie
śląskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
lubelskie
pomorskie
podlaskie
opolskie
lubuskie
podkarpackie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (31,2% ogółu), kujawsko-pomorskie (10,1% ogółu) oraz dolnośląskie (8,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 138 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

wielkopolskie4331,2%
kujawsko-pomorskie1410,1%
dolnośląskie128,7%
zachodniopomorskie128,7%
mazowieckie118,0%
warmińsko-mazurskie107,2%
łódzkie85,8%
małopolskie75,1%
śląskie53,6%
pomorskie42,9%
opolskie42,9%
lubuskie42,9%
lubelskie21,4%
podkarpackie21,4%
świętokrzyskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.