Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 64 057 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200963 030
31 marca 201064 329
30 czerwca 201065 526
30 września 201066 456
31 grudnia 201066 975
31 marca 201168 199
30 czerwca 201168 480
30 września 201169 014
31 grudnia 201168 331
31 marca 201266 976
30 czerwca 201266 533
30 września 201266 000
31 grudnia 201265 338
31 marca 201364 637
30 czerwca 201364 730
30 września 201364 669
31 grudnia 201363 929
31 marca 201463 901
30 czerwca 201464 057
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 7 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (31,1% podmiotów), uprawy rolne inne niż wieloletnie (24,3% podmiotów) oraz działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (23,5% podmiotów).

W podgrupach branżowych PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 6 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to chów i hodowla zwierząt (32,6% największych podmiotów), uprawy rolne inne niż wieloletnie (31,9% największych podmiotów) oraz uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (22,5% największych podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 30 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (31,1% podmiotów), działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (17,9% podmiotów) oraz uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (12,1% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 15 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (22,5% największych podmiotów), uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (21,7% największych podmiotów) oraz chów i hodowla bydła mlecznego (11,6% największych podmiotów).