Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (10,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych55 75487,0%
własność prywatna krajowa pozostała6 41410,0%
własność zagraniczna6961,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5350,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2250,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1640,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1150,2%
własność państwowych osób prawnych460,1%
własność samorządowa400,1%
własność skarbu państwa260,0%
pozostałe420,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność państwowych osób prawnych
własność samorządowa
własność skarbu państwa
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (31,2% największych podmiotów), własność państwowych osób prawnych (18,8% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (13,8% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4331,2%
własność państwowych osób prawnych2618,8%
własność prywatna krajowa pozostała1913,8%
własność skarbu państwa1813,0%
własność zagraniczna1410,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej53,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych53,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej32,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych21,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,7%
pozostałe21,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność skarbu państwa (70,5% sumy kapitałów własnych), własność państwowych osób prawnych (8,1% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (7,0% sumy kapitałów własnych).

własność skarbu państwa9 220 071 870,00 zł70,5%
własność państwowych osób prawnych1 059 219 264,87 zł8,1%
własność krajowych osób fizycznych909 463 512,14 zł7,0%
własność prywatna krajowa pozostała787 699 608,43 zł6,0%
własność zagraniczna518 289 341,72 zł4,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej191 549 660,90 zł1,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej145 142 233,80 zł1,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych87 288 995,92 zł0,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych84 308 018,26 zł0,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej25 267 528,06 zł0,2%
pozostałe42 624 659 zł0,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.