Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne, specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

Liczba podmiotów

Na dzień 31 marca 2013 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 133 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 31 marca 2013 r.

31 grudnia 20096 019
31 marca 20105 896
30 czerwca 20105 805
30 września 20105 778
31 grudnia 20105 764
31 marca 20115 692
30 czerwca 20115 536
30 września 20115 416
31 grudnia 20115 289
31 marca 20125 216
30 czerwca 20125 142
30 września 20125 135
31 grudnia 20125 149
31 marca 20135 133
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 31 marca 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa zachodniopomorskie (19,1% ogółu), mazowieckie (15,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

zachodniopomorskie97919,1%
mazowieckie81815,9%
wielkopolskie4889,5%
śląskie4879,5%
małopolskie4318,4%
dolnośląskie3687,2%
kujawsko-pomorskie3556,9%
pomorskie2474,8%
łódzkie2434,7%
lubelskie1272,5%
warmińsko-mazurskie1212,4%
lubuskie1122,2%
opolskie1112,2%
świętokrzyskie911,8%
podkarpackie781,5%
podlaskie771,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 marca 2013 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 31 marca 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,3% podmiotów), spółki cywilne (5,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 68791,3%
spółki cywilne2885,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1312,6%
spółki jawne90,2%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej40,1%
spółki komandytowe40,1%
państwowe jednostki organizacyjne30,1%
spółdzielnie20,0%
stowarzyszenia20,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 marca 2013 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 31 marca 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,7% podmiotów), własność zagraniczna (1,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 96296,7%
własność zagraniczna961,9%
własność prywatna krajowa pozostała440,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,2%
własność samorządowa60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,1%
własność skarbu państwa30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 marca 2013 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 31 marca 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,1% podmiotów) i od 10 do 49 (0,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 08999,1%
od 10 do 49 zatrudnionych410,8%
od 50 do 249 zatrudnionych20,0%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 marca 2013 r.