Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 31 marca 2013 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 047 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 31 marca 2013 r.

31 grudnia 20097 502
31 marca 20107 449
30 czerwca 20107 646
30 września 20107 688
31 grudnia 20107 697
31 marca 20117 645
30 czerwca 20117 386
30 września 20117 303
31 grudnia 20117 118
31 marca 20126 959
30 czerwca 20127 092
30 września 20127 080
31 grudnia 20127 074
31 marca 20137 047
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 31 marca 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,7% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie1 88426,7%
śląskie77911,1%
małopolskie74310,5%
wielkopolskie6809,6%
dolnośląskie6008,5%
zachodniopomorskie4075,8%
pomorskie3655,2%
łódzkie3184,5%
podkarpackie2693,8%
kujawsko-pomorskie1962,8%
lubelskie1872,7%
opolskie1822,6%
lubuskie1672,4%
świętokrzyskie1031,5%
warmińsko-mazurskie861,2%
podlaskie811,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 marca 2013 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 31 marca 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,5% podmiotów), spółki cywilne (14,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 67180,5%
spółki cywilne1 02614,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2603,7%
spółdzielnie410,6%
spółki jawne310,4%
spółki komandytowe100,1%
spółki akcyjne30,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,0%
spółdzielnie europejskie10,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 marca 2013 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 31 marca 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 84197,1%
własność prywatna krajowa pozostała1061,5%
własność zagraniczna610,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność samorządowa30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 marca 2013 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 31 marca 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,8% podmiotów) i od 10 do 49 (1,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 89197,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1341,9%
od 50 do 249 zatrudnionych180,3%
powyżej 250 zatrudnionych40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 marca 2013 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21)59 388 599,3921 215 029,61120 162 993,59-592 598,66-1,0-2,8-0,564,3
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z)59 388 599,3921 215 029,61120 162 993,59-592 598,66-1,0-2,8-0,564,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LOT CATERINGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (93,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LOT CATERINGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 311 047,2022 731 588,0893 641 376,972 213 332,956,59,72,433,8
KSM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 077 552,54-1 516 558,0526 521 616,62-2 805 931,61-11,2185,0-10,6100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.